Çocuklarda Özgüven

Özgüven, bireyin yaptığı her şeyde kendine inanması ve güvenmesidir. Bireyi, özgüven eksikliğine iten en önemli sebeplerden birisi eleştirilmekten ve yargılanmaktan korkmaktır. Bu da bireyi sorumluluk almaktan kaçmaya itmektedir. Çünkü eleştirilen ve eleştirilmekten korkan bireyler sürekli olarak bir alarm durumundadır. Şunu şöyle yaparsam doğru olur mu, kızarlar mı, beğenmezler mi, bir kusur bulurlar mı, yoksa azarlarlar mı diye çocuk sürekli olarak ikilemlerde ve çekincede kalır. En sonunda da cesaret edemez ve yetersizlik duygusuna kapılarak yapacağı işten vazgeçer.

cocuklarda-ozguvenBizim geleceğimiz olacak olan çocuklarımızın, yapmaya kalkıştığı her şeyde yanlış veya doğru, yargılamadan, tepki göstermeden kendisinin de bir fert olduğunu unutmadan, kendisinin ölçüp biçip tartmasına, değerlendirmesine fırsat tanımalıyız. Yanlış veya doğru bir işe girişmesine, elini taşın altına sokmasına fırsat vermeli ve teşvik etmelidir. En önemlisi de onlara güvenmeliyiz yanlış ya da doğru… Onlar yanlışı doğruyu bizlerin öğütlerine göre bulamazlar. Yaşayarak, hata yaparak, düşe kalka öğrenirler. Bizler ne olursa olsun onlara inanmalı destek olmalı ve güvenmeliyiz ki onlar da kendilerini önemseyip bir fert olduklarına, başaracaklarına inansınlar. Onlar bizim evlatlarımız ve doğrusuyla yanlışıyla onlara önce bu gözle bakmalıyız. Onlar sizin etrafınıza hava atacağınız, güç gösterisi yapacağınız nesneler değillerdir. Sizler en başta ana babasınız ve onlar sizin bir parçanız önemli olan onların mutlu olması ve ileride hayatlarını idame etmelerini sağlayacak en önemli şey olan özgüvenlerini sağlamaktır.

Sorry, comments are closed for this post