Senaryo yazmak sanıldığı kadar kolay değildir. Kökeni çok eskilere dayanan bu sanat, Lajos Egri’nin ilk baskısı 1940’ta yapılan kitabı “Piyes Yazma Sanatı” ile meraklarına ışık tutmayı başarmıştır. Okuyucusu ile buluştuğundan beri, “Film senaryosu nasıl yazılır?” sorusunu cevaplayan hemen her eser; bu meraFilm Senaryosu Nasıl Yazılır?ka sahip insanların ilgi alanında olmayı başarmıştır.

“Piyes Yazma Sanatı” aslen tiyatro oyunlarına yönelik bir yol gösterici olsa da ortaya koyduğu ilkelerin kesin ve açık olması onu baş tacı bir kaynak yapmaya yetmiştir. Aynı şekilde Şerif Erol çevirisi ile “Senaryo: Senaryo Yazımının Temelleri” adı altında Alfa Yayınları’ndan çıkan kitap, senaryo konusunu derinlemesine incelemesi dolayısıyla diğer iyi bir kaynak olarak gösterilmektedir.

Senaryo yazmak için kaynaklardan yararlanmanın yanı sıra çok iyi bir gözlemci olmak gerekir. Gözlem yapılmadan hiçbir hayat öyküsü istenildiği gibi gerçekçi bir şekilde yansıtılamaz ve yazılamaz. Hayal gücüyle birleşen gözlemler senaryo yazmak için en gerekli temeli oluşturur. Yazılacak senaryoda ki karakterler filmin en çekici noktalarındandır. Çoğu kez kişilerin tanıdık bulduğu karakter tipleri ya da fantastik özellikli karakterler seçilir. Ancak durumu göre değişen karakter yazımı, her şeyden önce etkili olmalıdır.

Senaryonun varoluş amacı “görselleştirmektir.” Bu nedenle hikayeden, romandan, makaleden, anıdan farklı olarak yazılır. Burada amaç yazılanın dizi ya da filme olarak dönüşmesidir. Senaryolar sade metinlerdir. Bu konuda birçok yanılgı ve yanlışlık yapılmaktadır. Tabii karakterleri detaylandırmak çok önemli bir husustur.

Yazılan senaryoyu ön plana çıkaracak sivri noktalar ilginin artması amaçlayarak yazılır. Her şeyde olduğu gibi burada da sunum şekliniz önemlidir. Doğru yazılmamış bir senaryo istenilen etkiyi yaratmayarak ilgisizliğe sebep olabilir. Bu nedenle yazılan senaryo metinleri sade olsa dahi açık, net ve vurgulu olmalıdır. Birçok filmin senaryosuna internet üzerinden ulaşılıp indirmek mümkündür. Böylece bu konuda direkt gözlem yapma ve analiz etme şansına sahip olunabilir.