Malzeme ve projeleri kontrol ederek yapıların yapım ve denetlenmesiyle uğraşan mühendislik dalı inşaat mühendisliğidir. Bina, baraj, yol, köprü, hava alanı, demir yolu gibi inşaat gerektiren sayısız yapı inşaat mühendislerinin kontrolü altında inşa edilir. İnşaat mühendisi olmak isteyenler üniversitelerin dört yıllık inşaat mühendisliği ana bilim dalından mezun olmak zorundadırlar. Gittikçe gelişen inşaat mühendisliğinin alt dalları var mıdır? İnşaat mühendisliği ana bilim dalı kendi içinde beş alt dala ayrılır.

 Mekanik Anabilim Dalı

Öğrenciler bütün mühendislik bilgilerini bu anabilim dalına ait derslerde öğrenir. Mühendislik alanı ile ilgili formüllerin kullanımı ve matematik bilgisi ile birleştirilmesi hedeflenir.

 Yapı Anabilim Dalı

Yapı anabilim dalı beş bölüme ayrılır. Yapı Malzemesi, yapı statiği, yapı işletmesi, ahşap-çelik, betonarme olarak yapılan ayrımda öğrenciler kullanılan malzemeler ve yapılara olan etkisi hakkında eğitim alırlar.

 Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Ulaşım kanallarının inşa edilmesi ile ilgilenen alt daldır. Kara ve demir yollarının tasarlanması ve maksimum fayda ile kullanılması ile ilgili çalışmalar yapar. Ulaşım araçlarının günümüzdeki önemi düşünüldüğünde vazgeçilmez kollardan biridir.

İnşaat Mühendisliğinin Alt Dalları Var Mıdır?

 Geoteknik Ana Bilim Dalı

İnşaat yapılacak arazinin zemini ile ilgilenir. Heyelanlar, toprak kaymaları, sel gibi afet durumlarında bina dayanılıklarını hesaplar. Zemin etüdü yaparak uygun temel sisteminin oluşturulmasını sağlar.

 Hidrolik Ana Bilim Dalı

Su ile ilgili tesisler hidrolik ana bilim dalının ilgi alanıdır. Barajlar, artıma tesisleri, kanallar, hidrolik santraller gibi yapıların tasarımı ile ilgilenir.

İnşaat mühendisliği iş imkanı oldukça geniş bir bölümdür. Bu bölümden mezun olanlar kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler. Yapıların tamamlanmasında en büyük sorumluluk inşaat mühendislerindedir. Yapılacak basit bir hata onlarca insanın hayatını etkileyebilmektedir. Bu nedenler inşaat mühendisliği fakülteleri eğitim kalitesi yüksek bölümlerden biridir.