İSTANBUL SANAYİ ODASININ GÖREVLERİ NELERDİR ?

İstanbul, uzun yıllara dayanan geçmişi, birçok imparatorluğun şehri ve başkentliğini yapmış, hali hazırda Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Milyon kişiye ulaşan nüfusu ile bulunduğu bölge ve sahip olduğu boğazlar sayesinde ticaret hususunda Türkiye Cumhuriyeti’nin lokomotifi konumundadır. Türk Sanayicisinin sorunlar ile karşılaşmaması için, ortaya çıkan fırsatları kolay bir şekilde sanayiciye ulaştırmak için sanayicilerin birleşmesi ile sanayi odası kurulmuştur. 1952 yılında kurulan İstanbul Sanayi Odası ( İSO ) temel amaç olarak üyelerinin ve Türk sanayisinin ileride karşılaşacağı sorunları, mevcut ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarını bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile karşılayıp, sanayi kuruluşlarının uluslararası rekabet şartlarının iyileşmesini amaçlamaktadır. Bizde oda nedir? İstanbul sanayi odasının görevleri nelerdir? Sizler için derledik.

 İSTANBUL SANAYİ ODASI           

İstanbul Sanayi Odası, 1952 yılında Türk Sanayisinin menfaatlerini gözetmek amacı ile kurulmuştur. İstanbul Sanayi Odası, meslek komiteleri, oda meclisi, yönetim kurulu, genel sekreterlik gibi bölümlerden oluşmaktadır. Kuruluşunda 700 üyesi olan odanın on yılda 2000’e çıkmış ve günümüzde 13.000 üyesi bulunmaktadır.

 İSTANBUL SANAYİ ODASI ( İSO ) GÖREVLERİ

İstanbul Sanayi Odası, aşağıdaki görevleri kuruluş misyonu ile kendisine vazife edinmiştir;

  • İstanbul Sanayi Odasının Görevleri Nelerdir ?Sanayinin ülke yararına olacak şekilde gelişmesini sağlamak
  • Sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgi, eğitim ve dökümanı sağlamak
  • Sanayiye ait olan her türlü istatistik çalışmayı yapmak
  • Başlıca imalat maddelerinin fiyatlarını araştırarak, sanayiciler için yayınlamak
  • Uyulması zorunlu olan kuralları oluşturmak ve sanayicilere bunu duyurmak
  • Kurumsal seminer, eğitim kısımlarını sanayicilere vermek
  • Yeri geldiğinde küçük ölçekli, yeri geldiğinde büyük ölçekli fuar, sergi vb. iştirakler düzenlemek
  • Sanayi kuruluşlarının bütünlüğünü sağlayacak organize sanayi bölgeleri oluşturmak ve bu bölgelerin yönetimini sağlamak
  • Sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyerek birçok etkin vakfın kurulmasına ön ayak olmak
  • Çevre bilinci ve duyarlılığını üyesi bulunan sanayi kuruluşlarının tamamına eğitimler ile ulaştırmak