Kösem Sultan biyografisi, herkesin ilgisi çekmektedir. Kösem Sultan, tarihte en kanlı dönemlerin yaşandığı günlerin sebebi olan bir sultandır. Bosna doğan Anastasya isimli Kösem Sultan, Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a, saraya getirilmiştir. 15 yaşında da kendisiyle aynı yaşta olan 1. Ahmet’e haseki olmuştur. 1. Ahmet, güzellere karşı zaafı olan bir kişi olduğundan, Kösem Sultan kısa zamanda saraydakileri ve 1. Ahmet’i zekâsıyla etkileyip, iktidar planları kurmaya başlamıştır. Buna en destek olan şey ise dört tane şehzade doğurmuş olmasıdır.

Ahmet’in ölümünden sonra yerine kardeşi Mustafa ve sonrasında oğlu genç Osman geçmiştir. İkisi de yönetimde başarı sağlayamamış ve Kösem Sultan’ın oğlu Murat 11 yaşında tahta geçmiştir. Bu durum Kösem Sultan’ın saltanatının başlangıcı olmuştur. Oğlunun arkasına sığınarak devlet yönetimine başlamıştır. Oğulları Murat ve İbrahim büyüdüklerinde anneleri Kösem Sultan’ın devlet idaresi yönetiminden rahatsız olup uzaklaştırmak istediler ama Sultan, oğullarını öldürttü. Ülkeyi yönetmek uğruna kan döken Kösem Sultan, İbrahim’in oğlu 6 yaşındaki Mehmet’i tahta çıkartarak tekrar rahat bir nefes aldı. Fakat Mehmet’in annesi Turan Sultan’la anlaşmazlığa düşen Kösem Sultan, bu seferde Turan Sultan’ı kendine hedef almıştır. Kanlı başlayan bu tarih Kösem Sultan’ın planlarının öğrenilip boğularak öldürülmesiyle kanlı sona ermiştir. Kösem Sultan biyografisi, bu sebeplerden dolayı tarihte kanlı sayfalarda yer almaktadır.