Kösem Sultan, hayrı kimseden esirgemeyen, yardımlarda bulunan ve ganimetleri hep iyi şeyler için harcayan bir Sultan olara bilinse de, tarihe kazınmış kötü olayların da sorumlusu olduğu bir gerçek vardır. Kösem Sultan döneminde yaşanan olaylar, oğullarını öldürtmesi hakikatiyle kara devir olarak bilinmektedir. 1. Ahmet’in hasekisi olan Kösem Sultan, o dönemde sarayın en önemli ve en güçlü kadın Sultanıdır. IV. Murad, Süleyman, İbrahim ve Kasım adlı şehzadeler ile Ayşe ve Fatma sultanları dünyaya getiren bir Sultandır.

Zamanında yaptırdığı hayır işlerinin başında, İstanbul, Üsküdar’daki Çinili Camii, Boğaziçi’nde Anadolu Kavağı, Sultan Selim civarında Valide Medresesi Mescidi’ni yaptırdı. Bunlar dışında elindeki ganimetlerle Mekke ve Medine’deki fakirlere yardımlarda bulunmuştur. Osmanlı’nın uzun tarihinde, oğulları İbrahim ve Murad zamanında devlet idaresi sorumluluğu üstlenmiştir.

Kösem Sultan döneminde yaşanan olaylar sadece bunlardan ibaret değildir. IV. Murad devletin işlerinden sorumlu olan annesinden hiç memnun değildi. Çünkü Kösem sultan döneminde devler çöküşe geçmişti. Oğlu Murad, annesini görevden uzaklaştırarak devletin toparlanmasını sağladı. Bu durum Kösem Sultan’ın işine gelmiyordu. Daha sonra oğlunun saraydan uzaklaşacağı gibi çeşitli düşüncelerle oğlunu öldürttü. Oğlu IV. Murad’ın ölümünden sonra yerine küçük oğlu İbrahim tahta geçti ve Kösem Sultan devlet idaresini tekrar eline aldı. Tarihte Kösem Sultan bu şekilde oğullarını ve torunlarını öldürttüğü için bu dönem kara devir olarak bilinmektedir.