Sahibi
Birikim Haber Yayıncılık
Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Eli açık
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Hülya Dağdelen
Reklam Direktörü
Sevcan Cansız