Lot numarası nedir; kısaca açıklanacak olursa ürünlere verilen grup numarasıdır. Firmaya stok girişi yapılırken ürünler grup veya parti olarak isim alır ve sisteme giriş / kayıt yapılırken bu partileri izlemek, kontrollerini yapmak için tanımlayıcı kodlar verilerek işlemleri gerçekleştirilir. Verilen her bir kod lot numarası veya parti numarası olarak adlandırılır. Stoklara ait tüm çıkışlar bu kodlar numaraları üzerinden yapılır.

Lot numaraları ayrıca üretilen ürünün hangi emir ile üretildiğinin bilinirliği ve kontrolünde de oldukça kolaylık sağlar. Üretimin geriye dönük izlenebilirliğini mümkün kılan lot numarası firmalarda kalite yönetiminin bir parçasıdır ve ISO9000 kalite yönetim sisteminde uygunluğun tespiti konusunda da son derece yardımcıdır.

lot numarası nedir

Özellikle ihracat yapan firmaların ayrıca dikkat etmesi gereken lot numaraları stokların tutulması ve sevkinde önemli rol oynamaktadır. Lot numaraları ürünlerin maliyet hesaplamaları yapılırken de kullanılır.

Üretilen veya alınan ürünlerin stok takibinde, geriye dönük stok ve stok çıkış izleniminde ve kalite yönetimi uygunluğunda lot numaraları çok önemlidir. Firmalar ürettikleri ürünleri ayrıştırmak için tanımlanmış kod olan bu numaraları kullanmalıdırlar.