Zaman zaman valide-i muazzama ve Mahpeyker Kösem Sultan olarak da anılan Anastasya, Bosna doğumludur. Zayıflayan ve çöken Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Kösem sultan, Bosna beylerbeyi tarafından saraya hediye edilmiş ve 1. Ahmet’in hasekisi olmuştur.

Tarihe bakıldığı zaman, Kösem sultan’ın yaptırdığı hayratlar, vakıflar, camiiler, mescit ve medreseler taktire değer bir durum göstermektedir. Her ne kadar iktidarda karışıklık çıkarıp, Devlet’in çöküşüne sebep olsa da, Kösem Sultan yardımseverlik yönüyle de anılmaktadır. Hacca gidip su bulamayanlar için su terazileri yaptırmış, konaklama yerleri yaptırmış, borçtan dolayı hapse girenlerin borçlarını ödeyerek hapisten kurtarmış, yardıma muhtaç kişilere yiyecek ve para vererek yardımda bulunmuş ve bunlar gibi daha nice iyilikle yapmıştır.

Tüm bunların yanı sıra, Mahpeyker Kösem Sultan, para hırsından kaynaklanan duygularının önüne geçemeyerek çeşitli entrikalarla oğullarını ve torunlarını öldürtmüştür. 28 yıl Osmanlı Devleti iktidarında söz sahipliği yapmış, iç ve dış meselelerle ilgilenmiştir. Şehzadeleri olduğu halde bunu yapmasının sebebi ise oğullarının küçük yaşta tahta geçmiş olmalarıdır. Onların yerine söz sahipliği yapmış fakat zamanla oğulları Devlet’in yıpranmasını ve çökmesini fark ederek Kösem Sultan’a mani olmaya çalışmıştır. Tüm bunları umursamadan yoluna devam eden Kösem Sultan, oğlu İbrahim’in çocuğu Mehmet tahttayken onu da öldürme planlarına dâhil etmiştir. Her şey açığa çıktığı zaman Mehmet’in annesi Turhan Sultan tarafından öldürülme emriyle boğularak hayatına son verilmiştir.