Eğitim sektörünün sorunları nedir? ” sorusuna yanıt olarak eğitim sektörünün temel sorunlarını sıralamak gerekirse nitelikli eleman, altyapı ve donanım ve yapboz eğitim anlayışıdır. Eğitim ve öğretime önem vermek mental olarak buna hazır olmayı gerektirir. Öncelikli yapılması gereken şey zihniyeti ortaya koymaktır. Zihniyet olarak buna hazır olduğunuzda start vermeye başlayabilirsiniz. Akabinde irade ortaya koyarak sorunları masaya yatırmalısınız. Bahsedilen nitelikli eleman, altyapı ve donanım ve yapboz eğitim anlayışı sorunları sırayla ele alarak başlanabilir.

Nitelikli eleman denilince akla ilk gelen kalifiye, belli kriterleri karşılayan, dolu insan olarak da tabir ettiğimiz insanların eğitim alanında söz sahibi olmalarıdır. Eğitim hataya yer vermeyecek önemde ve değerde bir kurumdur. Bu kurumu idare ve sevk edecek insanların belirli donanımlara sahip olmaları elzemdir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında vasıflı, bir şeye ayırt edici özellik verecek nitelikte insanların varlığı kuşkusuz çok önemlidir. Yabancı dilden tercüme edilen ‘qualification’ kelimesi vasıf anlamına gelmektedir. Buradan yola çıkarak vasıf sahibi insanların nitelik anlamında önemli bir yer tuttuğu unutulmamalıdır.

Altyapı ve donanım eksikliği hemen her alanda olduğu gibi özellikle eğitim sektöründe göze çarpar. Hala teknolojik imkânların yeterli ölçüde kullanılamadığı, öğrencilerin yeterli yararlanma fırsatına sahip olamadığı (örnek vermek gerekirse akıllı tahta ya da bilgisayar) bir ortamda başarının yakalanması da haliyle azalmaktadır. Dolayısıyla teknik donanım eksikleri giderilmeli ve beklentiler de bu yönde şekillendirilmeli.

Yapboz eğitim anlayışı bu tabir eğitimciler tarafından sık sık dillendirilmekte olup her gelen yeni yönetimin eğitimde devrim yapmak adına kendi anlayışı ya da sistemini mevcut sistemin üzerine entegre etmek yerine var olan sistemi yıkarak kat edilmesi gereken yolu uzatmaktadır ve bu da sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Sıkıntıların çözümü için daha yapıcı yollar izlenmeli.