Kişisel özellikleriniz ve eğilimleriniz doğrultusunda birçok branş üzerine eğitim alabilirsiniz.

Yabancı Dil

Bunlardan en önemlisi yabancı dil olacaktır. İnsan her daim toplumun bir parçası olmaya ihtiyaç duymuş, duyacaktır ve toplumun diğer parçalarından alacağı her bir bilgi parçası hayatını geliştirip kendi yolunu bulmasına yardımcı olacaktır. Ancak bazen aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürü paylaştığımız insanlar bize çok farklı manzaralar gösteremez olmaktadır. Bu noktada farklı bir kültür başka bir deyişle farklı bir dil aracılığıyla kendimizi geliştirmeye ihtiyaç duymaktayız.

Görmediklerimizin veya göremediklerimizin bu sayede farkına varıp kişisel gelişim noktasında aşama sarf ediyor olacağız. Aynı şekilde başka kültüre insanın kendi kültüründen bir parça aktarabilmesi de yine dil aracılığıyla mümkün olacaktır.

Enstrüman Aleti

Yabancı dil haricinde bir enstrüman aleti öğrenmek de tercih edilebilir. Müzik de bu bağlamda bir bakıma yabancı dil görevi üstlenmektedir. Kişi bir enstrüman aleti ile kendini yansıtabilecek, bir başka insanın içinde yankılanacaktır. Karşılıklı etkileşim ile yine gelişim yolunda ilerleme katledilecektir.

Bu iki önemli branş haricinde şahsi olarak neye ihtiyaç duyduğunuz, hayatınızı bir sonraki aşamaya taşımak için gerekli bulduğunuz konuları belirleyip, atılım yapmak uygun düşecektir. Örneğin erken evlilik dolayısıyla kendini yeteri kadar geliştirememiş bir kadın iş hayatına atılmak istediğinde bazen minimum gereklilikleri bile taşımaz durumda olabilmektedir. Bilgisayar eğitimi konusunda bir kurs tercih edilebilecektir.

Yine el becerisine sahip bireyler El Sanatları branşında eğitim alabilirler. Gerekli yöntem ve teknikler öğrenildikten sonra hobi olarak gördüğünüz aktiviteler sizin için girişimcilik konusunda belki hiç düşünmediğiniz yeni bir kapı açacaktır. Kendi el becerilerini üretim girdisi olarak kullanan kadınlarımız da çoğalmakta ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaktadır. Bu ise sadece kişisel değil toplumsal gelişim anlamına da gelmektedir.