Bu zamana kadar yüzlerce, binlerce; filozof, hekim, matematikçi, astronomici, tıpçı gibir alimler ve bilim İbn Rüşd Kimdir?adamları yetişmiştir. Bu bilginler fikirleriyle yaptıklarıyla çağlarına ışık tutmuş ve yetişecek binlerce bilim adamına örnek olmuştur. Peki, İbn Rüşd kimdir? Asıl adı Ebu’l Velid Muhammed İbn Ahmed İbn Muhammed İbn Rüşd’dür. 14 Nisan 1126 yılında Endülüs’te (bu günkü İspanya) dünyaya gelmiştir. İbn Rüşd Aristo’nun eserlerinden yaptığı arapça tercümeleriyle ün kazanmıştır. İslam felsefesi üzerine çalışmalar yapan İbn Rüşd felsefe, sağlık, matematik, psikoloji ve astronomi gibir pek çok alanda eserler vermiştir.

İbn Rüşd kimdir? Mesleği ve eserleri

İbn Rüşd’ün asıl mesleği hekimliktir. İslamın altın çağı olarak bilinen ortaçağ da yaşamış ve birçokk dalda kendini geliştirmiştir. Eserlerini arapça latince ve ibranice dillerine çevirmiştir. Aristo, Farabi, İbn Bacce, İbn Zuhr, John Philoponus, Alexander of Aphrodisas gibir fikir adamlarından etkilendiği gibi; Kendisinden sonra gelen Musa İbn Meymun, Baruch Spinoza, Thomas Aquinas, Decialı İbn Rüşd Kimdir?Boetius, Siger de Brabant gibir pek çok bilim adamını da etkilemiştir. İbn Rüşd kimdir? Sorusuna onun eserleriyle cevap vermek gerekir. Siyaset, din, hukuk, tıp, fıkıh ve benzeri alanda 150 den fazla eser verdiği bilinen bir gerçektir.

Özellikle Aristo’dan etkilenmiş, Organon Külliyatı üzerinde büyük çalışmalar ve tercümeler yaparak batının unutulmaya yüz tutmuş filozofunu yeniden gün yüzüne çıkarmıştır. Günümüze ulaşan eserlerini ise dört alt başlıkta inceleyebiliriz.

1) Organon’a giriş eserleri Îsaguci ve Telhisu Medhali Furfuryus eserleridir.

2) Kategoriler üzerine çalışması Kitabu’l Malukat ve Telhisu Kitabu’l Malukat eserleridir.

3) Yorum üzerine çalışmaları Kitabu’l İbare Peri Hermenias ve Telhisu Kitabul İbare Bari Ermenias’dır.

4)Diğer eserleri İkinci analitikler şerhi, Diyalektika şerhi, Sofistika şerhi, Retorika şerhi…

           İbn Rüşd kimdir sorusunun asıl cevabir ise çağını aydınlatan bir fikir adamıdır cümlesidir. İbn Rüşd’ün İslamda da büyük bir yeri vardır. Kendisi fakihler yetiştirmiş bir aileden gelip kendiside büyük bir fıkıh alimidir. İbn Rüşd 10 Aralık 1198 yılında 72 yaşında bu günkü Fas topraklarında vefat etmiştir.