Osmanlı Devleti tarihi incelendiği zaman yaşadıkları dönemde ve sonrasında adından çokça söz ettiren ve zekalarıyla insanları etkilemeyi başarmış olan kadınlardan biri de Kösem Sultan’dır. Adının Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan ve Safiye Sultan gibi tarihin meşhur kadınlarının isimleriyle birlikte anılması da gücünün ve yaptığı işlerin büyüklüğünün bir göstergesidir. 1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelen Kösem Sultan, çok küçük yaşlardayken Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul sarayına gönderilmiştir. Uyruğu tam olarak bilinmiyor olsa da Bosna’dan geldiği için Rum ya da Boşnak kökenli olduğu rivayet edilmektedir. 15 yaşındayken dönemin padişahı I. Ahmed’in hasekileri arasında yerini almıştır.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

Haseki ünvanı Osmanlı saraylarında kadınların alabileceği en değerli sıfatlardan biriydi. Haseki sultan ünvanını alabilmek için öncelikle padişahın gözdesi olmak, sonrasında da ona bir evlat verebilmek gerekliydi. Haseki ünvanına sahip olan kadınların kendilerine ait ayrı bir odası olur ve hizmetine cariyeler verilirdi. Bunlara ek olarak çeşitli kürkler giyer ve değerli mücevherlerle kuşanırlardı fakat hasekiler arasında da hiyerarşik bir düzen vardı. En büyük erkek çocuğun annesi olan haseki, en üst kademede yer almaktaydı. 15 yaşında haseki ünvanını alan ve kısa bir süre içerisinde kendinden kıdemli hasekileri geride bırakan Kösem Sultan, bu aşamadan sonra devlet işlerinde de söz sahibi olmaya başlamıştır.

Kösem Sultan, I. Ahmed döneminde bazı konular hariç sözünü dinletmeye çalışmamıştır. I. Ahmed’in karakteri birilerinin etkisi altında kalmaya ve çevredekilerin düşüncelerine göre karar verme konusunda dirençliydi. Padişahın erken yaşta vefatından sonra yerine geçen kardeşi I. Mustafa ve daha sonra tahta çıkan II. Osman, Kösem Sultan’ın zekasının farkındalardı ve bu sebeple tahtta oldukları dönem boyunca Kösem Sultan’ı tahttan uzaklaştırdılar. II. Osman yani diğer adıyla Genç Osman, Yeniçeriler tarafından tahttan indirildikten sonra yerine geçen Kösem Sultan’ın oğlu IV. Murad ile tüm dengeler değişmeye başlamıştı. Valide sultan ünvanı ile Topkapı Sarayı’na geri dönen Kösem Sultan, IV. Murad’dan sonra tahta gelecek diğer oğlu ve torunlarını da etkisi altına alacak ve uzun yıllar boyunca devlet işlerinde söz sahibi olacaktı.