HAVA YOLU EKONOMİSİ

Gündelik hayatta birçok kez kullandığımız araçlar hayatımıza büyük bir kolaylık getirdiği gerçeği tartışmasız hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu araçlar deniz yolu, kara yolu ve hava yolu olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Bu ulaşım araçlarının en önemli ve az saatte uzun mesafeler kat etmesiyle bilinen hava yolu araçlarıdır.

Uçak Sektörü Nasıl Gelişir?

Hava yolu araçları günümüzde şehir arası ve ülkeler arası mesafeleri çok kısa zamanda kat etmesiyle en çok tercih ettiğimiz araçlardır. Ülke ekonomileri içinde çok önemli yeri olan bu araçlar ülkelerin kendi hava şirketleri ve özel şirketlerden oluşmaktadır. Fakat son dönemlerde hızla büyüyen bu ulaşım dalı büyümesiyle beraber yanında çok fazla sorunlarda getirmektedir. Bunların başında yetersiz hava alanlarının olması gelm ektedir. Büyüyen teknolojisiyle günden güne daha büyük hava yolu araçları gelişmekte ve bazı hava alanları bunu karşılayamayacak derecede küçük kalmaktadır. Başka bir sorun ise çok fazla uçuş yapılan yerlerde kara yolu ulaşımının yetersiz kalması ve hava alanı personelinin yetersiz kalmasıdır.

 Peki, uçak sektörü nasıl gelişir? 

Hava yolu alanında gelişen teknoloji ile artık ülkeler kendi hava alanlarını da geliştirmekte hatta yenilerini bu talepleri karşılamak için faaliyete koymaktadır. Ülkeler arasında yapılan nakliyat yani ithalat ve ihracattan dolayı kargo hava yolu araçlarının indiği hava alanları daha da gelişmekte ve ticari faaliyetleri bu şekilde daha fazla gelişmekte.

Uçak Sektörü Nasıl Gelişir?

Yapılması en önemli şey ise bütün ülkelerin bu büyümeye ayak uydurması ve ticaretin bu alanda daha da gelişmesi gerekmektedir. Yeni hava alanları yapılmalı yapılan bu alanların ihtiyacı karşılaması ve bu dalda gelişme göstermesi artık mecburi bir durum almaktadır. Bizlerde öncü olduğumuz bu dalda ticaretin ve turizmin geliştiği bu dönemde yeni teknolojik araçlara sahip olup diğer ülkelerdeki gelişmeye ayak uydurmalıyız.