Kösem Sultan ya da tam adıyla Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan, 14. Osmanlı Padişahı olan I. Ahmed’in eşidir. Aynı zamanda Valide-i Muazzama, Valide-i Kebire, Sahibet-ül Makam ünvanlarının da sahibi olan ve Osmanlı tarihinin gelmiş geçmiş en zeki kadınları arasında bulunan Kösem Sultan, 1590 yılında Anastasya adıyla dünyaya gelmiştir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte Boşnak ya da Rum olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde Bosna-Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ ülkelerini kapsayan ve Osmanlı döneminde bir eyalet olan Bosna Beylerbeyi tarafından 17. yüzyılın başlarında İstanbul’daki saraya gönderilen Kösem Sultan, 15 yaşında padişahın gözdeleri arasına girerek haseki ünvanını almıştır. Haseki sıfatı valide sultan ünvanından sonra saraydaki kadınların bulunabileceği en üst seviyeydi. Padişahın gözdeleri olan ve ona bir evlat verebilen kadınlar haseki ünvanına sahip olabilirdi ve en büyük erkek çocuğun annesi hiyerarşik düzende en kıdemli haseki kabul edilirdi. Haseki olduktan kısa süre sonra kendisinden üst kademede olan hasekileri doğru kişilerle yakınlık kurarak geride bırakan Kösem Sultan, zekasının örneklerini bu dönemde göstermeye başlamıştır.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

Kösem Sultan, eşi I. Ahmed döneminde devlet işleriyle çok fazla ilgilenemedi. I Ahmed’in kararlı ve sert tavrı, devleti ilgilendiren konularda çevresindeki kişilerden minimum düzeyde yardım almayı gerektiriyordu. Kösem Sultan sarayı ilgilendiren bazı ufak tefek konularda söz sahibi olsa da, devlet işlerinde tam anlamıyla söz sahibi olabilmek için oğlu IV. Murad’ın tahta çıkmasını beklemesi gerekti. Tahta çıktığında sadece 11 yaşında olan IV. Murad, pek çok konuda annesinin sözünü dinlemeye alışıktı ve bu nedenle Kösem Sultan’ın eline büyük bir fırsat geçmiş oldu. IV. Murad’dan sonra tahta geçen diğer oğlu I. İbrahim ve sonrasında tahta çıkan torunlarının üzerinde de hakimiyet kurarak uzun yıllar boyunca adından söz etmemize sebep olan işlere imza attı.