Tüm ünvanlarını içeren uzun adıyla Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan ya da onu tanıyan kişilerin bildiği kısa haliyle Kösem Sultan, 1590 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan Bosna Eyaleti ya da Bosna Beylerbeyliği adı verilen bölgede Anastasya adıyla dünyaya gelmiştir. 14 yaşına geldiğinde Bosna Beylerbeyi’nin emriyle İstanbul Topkapı Sarayı’na gönderilmiş ve burda dönemin padişahı I. Ahmed’in hasekisi olmuştur. 15 yaşındayken haseki olan Kösem Sultan, bu ünvanı hakkıyla taşımış ve kısa sürede diğer hasekileri geride bırakarak I. Ahmed’e en yakın kadın olmuştur.

Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.
Bu görsel http://www.kosemsultan.net sitesindeki Mahpeyker Kösem Sultan hakkında Tarih arşivleri için yazılmış yazılara oluşturulmuş bir görseldir. Lütfen kullanmadan önce izin alınız.

Haseki, padişaha yakın olan ve onun çocuklarını doğuran kadınlara verilen ünvandı ve bu ünvan sarayda valide sultandan sonra gelen en üst kademedeki ünvanlardan biriydi. Hasekiler bu ayrıcalık sayesinde kendi odalarına sahip oluyor, kürk giyiyor, mücevher takıyordu. Emirlerine cariyeler ve askerler verilirdi. Tüm bunlara rağmen hasekiler arasında da kıdem farkı vardı ve en büyük erkek çocuğun annesi en kıdemli haseki kabul edilirdi. Bu hiyerarşik düzene aldırmadan kısa sürede tüm hasekileri etkisiz bırakmasında Kösem Sultan’ın zekasının rolü çok fazladır.

1. Ahmed 27 yaşında tifüs hastalığı sebebiyle vefat edinceye kadar zamanını eşiyle birikte dergahlara giderek geçirmişti. I. Ahmed ile geçirdiği bu zamanlardan ayrı bir keyif alan Kösem Sultan, kalan zamanında da çocuklarıyla ilgileniyordu. Tüm bunlar padişahın vefatıyla son buldu ve yerine gelen kardeşi I. Mustafa, hükümdarlık döneminde Kösem Sultan’ı saraydan uzaklaştırdı. Yaşadığı bu sürgün, oğlu IV. Murad tahta geçene kadar devam etti ve bu esnadan sonra isminin başına valide sultan ünvanını da ekleyerek sarayın en güçlü kadını oldu. Gücüne güç katacak olan olayları da tahta geçen oğullarını ve torununu etki altına alarak sağladı.